?

Log in

No account? Create an account
Con as tá sibh? Tá mé go maith. Tá sé fuar i nToronto, ach tá sé… - chomhrá gaeilge [entries|archive|friends|userinfo]
chomhrá gaeilge

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 25th, 2007|08:02 pm]
chomhrá gaeilge

as_gaeilge

[kamomil]
Con as tá sibh? Tá mé go maith.

Tá sé fuar i nToronto, ach tá sé an geimhread anois. Tá beagan sneachta.

Tá tuirse orm, inné bhí me ag obair, ach amárach, beidh me sa teacht, is lá saoire agam.
linkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2007-11-27 02:45 pm (UTC)
Táim go hiontach ar fad! Tháinig me ar an comm seo inniu and ceapaim gur áit deas atá ann. Is as Toronto tú? Is as Ghaillimh mé féin. Tá mé ar scoil anois, agus tá an múinteaoir ag teacht mo bhealach. Slán!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: macsolas
2008-01-07 06:02 pm (UTC)
Dia duit!

o bhueil! tá sé andeas anseo! tá mé ag fomhlaim Gaeilge ach nach bhfuil mórón Gaeilge agam afách.
tá mé sa bhaile anois toisc go bhfuil Nollaig againne inniu in Úcráin.
(Reply) (Thread)