?

Log in

chomhrá gaeilge [entries|archive|friends|userinfo]
chomhrá gaeilge

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [Aug. 26th, 2005|07:47 am]
chomhrá gaeilge

kamomil
Céard a rinne sibh an-t-samhradh?

Chuaig mé go Montreal.
Chaith mé cuig uair sa traein.
Chaith mé seachtain ann, ar brú óige.
Chuaig mé go dti feile ceol jazz.

Cad a bheidh sibh ag obair sa fómhhar?

Bheidh mé ag obair.
link1 trácht|trácht é seo

Na Sé Contae gan IRA: cad é bhur barúil? [Aug. 4th, 2005|12:43 am]
chomhrá gaeilge

the_iron_eddie
B'féidir go bhfuil sé sin deacair, ach ba mhaith liom bhur barúla faoi baineamh anuas an IRA agus an todhaí sna Sé Contae. An bhfuil an cogadh thart i bhfirine? An doigh libh go mbéidh cuid is mó de na saighdeoirí san IRA ag leanúint orduithe agus ag cuir na gunnaí anuas? An mbéidh failte níos fearr roimh an caint Caitliceach ag an pobail Protastúnach, an mbéidh gach taobh ag éisteacht le céile?
link1 trácht|trácht é seo

A chairde! [Jul. 29th, 2005|03:38 pm]
chomhrá gaeilge

mutatiospiritus
An bhfuil eolas ag aon duine ar bith anseo ar leasainmneacha gaelacha na gcat? Agus cén sórt leasainmneacha a thugtar ar chait is madraí in Éirinn?
link2 tráchtanna|trácht é seo

(no subject) [Jul. 27th, 2005|11:21 am]
chomhrá gaeilge

kamomil
Ta se fionnuar inniu, (i Toronto) ta se fliuch ach ta se fionnuar, 20 C, buiochas le Dia! Is maith liom 20 C, ni maith liom 35 C!!!!!!!!!
linktrácht é seo

Comhrá [Jul. 26th, 2005|01:14 pm]
chomhrá gaeilge

caitdepaor
[fonn |sillysilly]

Ar leamh sibh Beo an mhÍ seo?
Cad a shÍleann sibh faoin chéad alt faoin Dingin agus na léarscáileanna nua as Gaeilge?
Aontaimse féin leis; nÍ bheidh moran fadhbanna le na cuairteoirÍ. Tá sibh/muid i ndan a leamh agus is an cultúir an fá go bhfuil cuid is mó na ndaoine ag dul go dtÍ an ghaeltacht, nach bhfuil? So, nach bhfuil an teanga, an Gaeilge, chomh tabhactaÍ (nó nÍos mo!) na'n ceol 's damhsa?
link3 tráchtanna|trácht é seo

(no subject) [Jul. 25th, 2005|09:44 am]
chomhrá gaeilge

kamomil
Dia dhaoibh, con as atá sibh?
Is mise Lorraine agus is as Ceanada mé. Tá mé ag foghlaim Gaeilge. Tá mé i mo chonai in Toronto.
link6 tráchtanna|trácht é seo

navigation
[ viewing | 10 entries back ]
[ go | later ]