?

Log in

Gaeltacht deireadh seachtaine i Montréal! - chomhrá gaeilge [entries|archive|friends|userinfo]
chomhrá gaeilge

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Gaeltacht deireadh seachtaine i Montréal! [Oct. 6th, 2006|05:39 pm]
chomhrá gaeilge

as_gaeilge

[the_iron_eddie]
Dia daoibh!
Ba mhaith liom a rá go mbéidh Gaeltacht deireadh seachtaine ann, idir an triú agus an cuigú lá de mí na Samhná i bPrévost, cúpla ciliméadair ó thuaidh de Montréal, Ceanada.

Is féidir eolas breise a fhail anseo:
http://comhra.org/events.html
Nó an fhoirm chláraithe a fhail ansin:
http://comhra.org/docs/Flyer2006.pdf

Ba choir duit clarú roimh an cúigú lá déag den mhí seo.

Béidh trí nó ceathar reanganna gaeilge agus a lán rudaí eile le dhéanamh, bíonn an bia an-blásta ar fad, tá an áit ciuin agus go h-aillín, béidh bláseamh uisce beatha, ach BYOB freisin.

Tá súil agam go bhfeicfidh mé sibh ann!
linkReply