?

Log in

chomhrá gaeilge [entries|archive|friends|userinfo]
chomhrá gaeilge

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [Nov. 25th, 2007|08:02 pm]
chomhrá gaeilge

kamomil
Con as tá sibh? Tá mé go maith.

Tá sé fuar i nToronto, ach tá sé an geimhread anois. Tá beagan sneachta.

Tá tuirse orm, inné bhí me ag obair, ach amárach, beidh me sa teacht, is lá saoire agam.
link2 tráchtanna|trácht é seo

(no subject) [Apr. 22nd, 2007|11:30 am]
chomhrá gaeilge

kamomil
Tá sé bogthe inniu - agus tá sé geal.
An tseachtain seo caite, bhi sé fuar agus fliuch.

Tá tuirse orm inniu.
linktrácht é seo

Gaeltacht deireadh seachtaine i Montréal! [Oct. 6th, 2006|05:39 pm]
chomhrá gaeilge

the_iron_eddie
Dia daoibh!
Ba mhaith liom a rá go mbéidh Gaeltacht deireadh seachtaine ann, idir an triú agus an cuigú lá de mí na Samhná i bPrévost, cúpla ciliméadair ó thuaidh de Montréal, Ceanada.

Is féidir eolas breise a fhail anseo:
http://comhra.org/events.html
Nó an fhoirm chláraithe a fhail ansin:
http://comhra.org/docs/Flyer2006.pdf

Ba choir duit clarú roimh an cúigú lá déag den mhí seo.

Béidh trí nó ceathar reanganna gaeilge agus a lán rudaí eile le dhéanamh, bíonn an bia an-blásta ar fad, tá an áit ciuin agus go h-aillín, béidh bláseamh uisce beatha, ach BYOB freisin.

Tá súil agam go bhfeicfidh mé sibh ann!
linktrácht é seo

Caint as Gaeilge ar IRC [Jun. 26th, 2006|01:14 pm]
chomhrá gaeilge

kamomil
boards.ie

Caint as Gaeilge ar IRC

Tá an seomra ghaeilge ar IRC ar ais ag http://www.boards.ie/chat/index.php?channel=gaeilge nó téidh go dtí an seomra #gaeilge ar irc.quakenet.org.
linktrácht é seo

(no subject) [Jun. 17th, 2006|09:44 am]
chomhrá gaeilge

kamomil
Tá sé 20 ceim anois, ach beidh sé 30 ceim inniu, 40 ceim le meirbh. :(
linktrácht é seo

(no subject) [Jun. 11th, 2006|02:55 pm]
chomhrá gaeilge

puxill
Dé Domhnaigh, 11 Meitheamh 2006
Boston, Masaitiusadh
1500 uaireanta

Tá sé grianmhar! Ní fhaca mé an grian fada tamall!

Slán, ---Caitrin a Masaitiusadh
linktrácht é seo

Réamhfhaisnéis na hAimsire [Jun. 9th, 2006|08:35 am]
chomhrá gaeilge

puxill
Dé hAoine, 9 Meitheamh 2006
áite: Boston, Masaitiusadh

Beidh stoirm malltriallach breith scamall agus gaotha fionnuara. Beidh ceathanna in áiteann. Beidh an teocht timpeall seasca céim F ar tráthnóna.

Beidh iomlán gealaí Dé Domhnaigh.
link2 tráchtanna|trácht é seo

(no subject) [May. 22nd, 2006|01:11 pm]
chomhrá gaeilge

kamomil
Tá sé fuar anois anseo inniu. Tá sé 10 ceim ceinteagradach. Níl sé samradh anois, agus níl sé earrach. *hmph* ach tá sé grianmhar anois.

x-posted
link1 trácht|trácht é seo

(no subject) [Apr. 22nd, 2006|11:29 am]
chomhrá gaeilge

kamomil
Tá sé fliuch agus scamallach inniu, 10 ceim celsius. Tá an aimsir eireannach. :P
link2 tráchtanna|trácht é seo

(no subject) [Sep. 13th, 2005|10:23 am]
chomhrá gaeilge

kamomil
ta se te anseo, anois. ta se 31 C, 37 le "humidex" *sigh*
link2 tráchtanna|trácht é seo

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]